Styrelsen
  Logga in   Registrering
Ordförande Hans Nilsson Kontakta
Vice ordförande/medlemsansvarig      Kenneth Hänström Kontakta
Kassör Tapio Sulasalmi _
Sekreterare Stefan Welander Kontakta
Ledamot

Peter Thornström

Kontakta
Ledamot Tommy Norenius

Kontakta

Redaktör Peter Lundin Kontakta
Suppleant Bo-Göran Fredin Kontakta
Suppleant Henrik Wassen Kontakta
Suppleant  Ulf Johansson

Kontakta 

Suppleant Peter "Petta" Lindström Kontakta