Forum
  Logga in   Registrering

file Ang. stadgeändring: "Och aktivt använda"

Mer
28 jan 2016 23:37 #278 av Peter T
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej på Er.

Jag är inte styrelsen men jag ingår i densamma och var den som tog upp frågan så det kanske passar bra att jag gör ett litet inlägg.

Man kan välja att försöka förstå eller missförstå en mindre komplettering och förslaget kanske inte är så korkat när man försökt förstå.

Först och främst, vårt forum är vår bästa mötesplats för synpunkter och förslag då vi är en nationell klubb utspridd över landet. Hoppas att taket förblir fortsatt mycket högt..

Nu till saken.

I inledningen av våra stadgar finns värdeordet ”bevara” och lite längre fram finns det texter om träffar och medlemstidning. Den enkla anledningen till att jag föreslog att vi skulle lägga till ytterligare ett värdeord ”aktivt använda” är att jag tror att de flesta av oss, och våra nya potentiella medlemmar, även vill använda sina fina och körbara Honda motorcyklar. Så här i efterskott kan man tycka att ”aktivt använda” är en dum formulering, det räcker gott med värdeordet ”använda”, vad är egentligen att passivt använda.

Hur man kan tolka detta som att man inte skulle platsa i vår klubb om man inte använder sin hoj eller har andra intressen kring Honda Mc övergår mitt förstånd.

Vitsen är att bredda och inte begränsa. Kombinerar men ”bevara” med ”använda” får man en helt annan innebörd som attraherar fler medlemmar. Vem kan ha något emot att både ”bevara” och/eller ”använda” fina klassiska Honda motorcyklar.

När jag tog upp kompletteringen i stadgarna så gick mina tankar avs ”aktivt använda” mot att få fler lokala och regionala träffar, ta ut våra hojar på turer i omgivningen, ordna regelbundna årsträffar som cirkulerar i landet och kanske ordna en budkavle genom landet tillsammans med Barncancerfonden tex ”Ride Classic Honda For Hope 2017” som kanske blir av klubben så tycker. Vi som gärna vill jobba med denna typ av aktiviteter ser gärna att det är något som klubben ställer sig bakom och det lilla kompletterande värdeordet i stadgarna skulle ge detta stöd. Väljer klubben att avstå från kompletteringen så bli kanske dessa aktiviteter lägre prioriterade.

Mitt förslag är att vi stryker ordet ”aktivt” men behåller ordet ”använda” i stadgeändringen och om någon har ett förslag vad som skall skrivas för att man skall förstå att det ena goda inte exkluderar det andra så är det utmärkt.

Peter Thornström.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
31 jan 2016 09:40 #280 av Peter T
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej.

Då ber jag att få gratulera Er som tyckte att detta var ett dåligt förslag. Era synpunkter togs upp på årsmötet som bordlade frågan under ett år vilket är detsamma som avslag.

Jag kommer att meddela styrelsen att jag drar tillbaka mitt förslag till stadgeändring och därmed är klubbens övergripande syfte, enligt stadgarna 1.1, att enbart bevara gamla Hondamotorcyklar som är 30 år eller äldre och den typ av aktiviteter jag föreslog ligger därmed utanför utanför det övergripande syftet.

Eftersom styrelsen stod bakom förslaget kan styrelsen välja att ta upp det igen men min röst är nedlagd, man skall inte ägna sin energi på sådant som inte har stöd i klubben.

Peter Thornström.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.262 sekunder