CB 450
Martin Larsson
0763 20 53 01

CB 750 Sandcast
Bo-Göran Fredin
0709 51 90 40

CB 750 K0 + K2 =>
Arne Ask
0705 46 57 24

Göran Hultgren
0722 29 22 87

CB 750 K1
Hans Åkesson
0705 51 39 07

Övriga 60-talare
Christer Tengvall
0705 20 12 57

CBX
Magnus Bellenby
0704 42 65 17

Mika Grahn
0739 02 61 19

Peter Lindström
0707 66 19 89

Motortekniska frågor
Göran Hultgren
0722 29 22 87

Christer Tengvall
0705 20 12 57