Classic Honda Club Sweden, introducerar från och med januari 2024 en ny hemsida.

Vår tidigare hemsida blev allt svårare att administrera med bl. a. föråldrade verktyg och successivt förlorad kunskap om dessa. Klubben gjorde därför valet att helt byta plattform, internetleverantör samt att skapa ett nytt modernt utseende och funktioner för en ny hemsida. Vi hoppas och tror att ni medlemmar ska bli nöjda med den!

En projektgrupp har sedan något år tillbaka arbetat med att fånga upp brister och önskemål, och har med detta som utgångspunkt, skapat en mer modern och relevant hemsida för klubben. En ny layoutmodell har fastställts och sidorna är därför mer enhetliga och tydliga. Innehållet på hemsidan är uppbyggt utifrån de önskemål som framkommit och vad som samtidigt är rimligt ekonomiskt och tekniskt att hantera för klubben. Vi har också utsett ansvariga som kontinuerligt ska förvalta hemsidan så att den uppdateras och görs levande och aktuell.

Den första versionen som släppts nu i januari 2024, innehar de flesta funktioner som den äldre hemsidan hade. Ett viktigt undantag är det forum som fanns på den äldre sidan. Idag ersätts den av sociala medier där vi har en egen Facebook-sida som samtidigt utvecklas kontinuerligt.

Denna första version av hemsidan innehåller i princip all den struktur vi önskat och som klubben, med frivilliga insatser, har möjlighet att administrera. Vi nöjer oss dock inte här, utan kommer att fortsätta arbetet med att förbättra och förfina den givna strukturen.

Har du synpunkter och önskemål, eller hittar du några felaktigheter är du mycket välkommen att höra av dig till chcs@classichonda.se